Aseet

Ninja-tō eli shinobigatana

Ninja-tō on enemmän konsepti kuin tarkkaan määritelty ase. Se tarkoittaa miekkaa, joka on jollain tavalla naamioitu tai salakuljetettavaa esinettä, joka on naamioitu miekaksi. Esimerkkejä on keppi, jonka sisällä on terä (shinobi- zue). Miekan näköinen saha tai vastaava rakennukseen murtautumiseen tarkoitettu väline, joka on piilotettu miekan ”vaatteisiin”.  Togakure ryu koulussa on shinobigatana, jota käytetään, kataharjoittelussa, sen terä on normaalia lyhyempi ja sageo (huotran naru) on normaali pidempi, tyypillisesti sageoon voitiin tarvittaessa kiinnittää fundo paino. Miekan saya (huotra) on kutenkin normaalin miekan pituinen antaen ulkoisesti illuusion pidemmästä terästä. On ensiarvoisen tärkeää, että shinobigatana ei ole huomiota herättävä, kun miekka on sayassa (huotrassa). Ulkoisesti miekka muistuttaa kaikin puolin katanaa. Elokuvissa ja tietokonepeleissä esiintyvä suorateräinen ninjamiekka, jossa on neliömäinen tsuba (väistin), on todennäköisesti mielikuvituksen tuotetta.

On muitakin perinteisiä miekkakouluja, jotka suosivat tavanomaista lyhyempää miekkaa harjoittelussaan.

fiFinnish